Menu Zamknij

Zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa wg projektu nowej ustawy reprywatyzacyjnej

Nieujawnieni właściciele nieruchomości  mogą utracić prawo własności w związku z  przepisami o zasiedzeniu zawartymi w projekcie nowej ustawie o reprywatyzacji

W Polsce – z różnych przyczyn – jest stosunkowo dużo nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Część z nich, z powodu braku gospodarzy, pozostaje w faktycznym władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a ich właściciele lub spadkobiercy nie ujawniają się.  Ta bierność może doprowadzić do utraty przez nich prawa własności, gdyż te nieruchomości mogą zasiedzieć ci, którzy je faktycznie posiadają, a więc Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

 Możliwość taką przewiduje art. 52 projektu ustawy reprywatyzacyjnej z 20 października b.r. opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli nie można ustalić właściciela nieruchomości, która co najmniej od 5 grudnia 1990 r. znajduje się we władaniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jej własność nabywa ten z tych  organów, który nią włada w dniu wejścia w życie ustawy.

Projekt wprowadza więc  nadzwyczajny, uproszczony tryb uzyskania tytułu własności, bez konieczności spełnienia wymagań przewidzianych dla nabycia własności przez zasiedzenie. Uwłaszczenie władającego nieruchomością podmiotu następuje bowiem  niezależnie od tego, czy władanie to było posiadaniem samoistnym i niezależnie od dobrej czy złej wiary władającego. Sąd stwierdza nabycie własności po bezskutecznym upływie 12 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia publicznego wzywającego właściciela nieruchomości lub jego następców prawnych do uczestnictwa we wszczętym postępowaniu o nabycie własności przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu prawa własności przez którychś z tych organów będzie powodować nieodwołalną utratę własności przez dotychczasowego właściciela lub jego spadkobierców bez jakiegokolwiek odszkodowania od Skarbu Państwa bądź od gminy.

Przy okazji zapraszam Czytelników na mojego drugiego bloga poświęconego zasiedzeniu.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x