Menu Zamknij

Odszkodowanie od państwa – orzeczenia sądowe

Drogi Czytelniku, zapewne zgodzisz się ze stwierdzeniem, że ważne jest nie tyle samo dosłowne brzmienie przepisów prawa, ile ich sposób interpretowania i stosowania w praktyce. Określa się to mianem „prawa w działaniu”, gdzie zasadnicze znaczenie ma rozumienie przepisów przez sądy w wydawanych przez nich orzeczeniach. Dotyczy to także tematyki omawianej na blogu, czyli odpowiedzialność Skarbu Państwa (gminy, powiatu).

 Wprawdzie nasz system prawny nie jest systemem precedensowym, czyli takim, który opiera się na treści zapadłych wcześniej orzeczeń, dotyczących określonej kwestii prawnej, ale z reguły wykładnia przepisu przyjęta przez sąd wyższej instancji rzutuje bezpośrednio na praktykę orzeczniczą sądów niższej instancji. Z moich obserwacji i doświadczenia zawodowego wynika, że szczególne znaczenie ma w tej mierze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Pod jego wpływem   kształtuje się tzw. linia orzecznicza, czyli przyjmowany oficjalnie sposób rozumienia przepisów prawa. Tak więc dla rzeczywistej znajomości danej dziadziny prawa nie wystarczy znajomość obowiązujących regulacji prawnych, ale także orzecznictwa, zwłaszcza zaś orzecznictwa Sądu Najwyższego.   Dlatego też zdecydowałem się na omawianie w niniejszym blogu najciekawszych – moim zdaniem – orzeczeń dotyczących odszkodowania  Skarbu Państwa bądź gminy (o samych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej  pisałem m.n. w artykułach pt. Co to znaczy – niezgodne z prawem? Podstawa do żądania odszkodowania , Odpowiedzialność władzy za działanie czy też za zaniechanie?   ,  Jak uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa (gminy, powiatu) – związek przyczynowy cz. 1 .

Życzę przyjemnej lektury! 🙂

Lista orzeczeń sądowych (przede wszystkim Sądu Najwyższego) dotyczących odpowiedzialności od Skarbu Państwa (gminy, powiatu):

  1. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę spowodowaną przewlekłym postępowaniem w sprawie – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2017 r., IV CSK 393/16.

  2. Odpowiedzialność gminy za szkodę spowodowaną obłamaniem się na chodnik gałęzi z drzewa – wyrok SA w Krakowie z 30,06,2016 r., sygn. I ACa 287/16

  3. Rozszerzenie podstawy dla odszkodowania od Skarbu Państwa (gminy) – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r. III CSK 16/15.

  4. Zadośćuczynienie za niesłuszny wyrok od sędziego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2016 r. I ACa 1127/15