Menu Zamknij

Zadośćuczynienie za niesłuszny wyrok od sędziego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2016 r. I ACa 1127/15

Czy sędzia ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niesłuszny wyrok?

Pan B. dochodził zasądzenia 400.000zł. od sędzi C. tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną mu wydaniem niesłusznego wyroku eksmitującego go z mieszkania.

Sąd Okręgowy oddalił jego roszczenie, a Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. I ACa 1127/15 oddalił apelację od tego orzeczenia.

Sądy uznały, że ewentualna  krzywda wyrządzona została panu B. poprzez działalność pozwanej sędzi jako funkcjonariusza publicznego reprezentującego Państwo. Pozwana jako sędzia nie może ponosić „prywatnej” odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich (stron i uczestników postępowania) za podejmowane decyzje procesowe i rozstrzygnięcia; odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi tu wyłącznie Skarb Państwa. Z uwagi na fakt, że powód w niniejszej sprawie nie dochodził swych roszczeń  odszkodowawczych od Skarbu Państwa, ale od konkretnego sędziego,  ewentualna podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 417 k.c. odpada z uwagi na brak legitymacji biernej strony pozwanej. Sędzia może ponosić odpowiedzialność jako osoba prywatna tylko za zachowania niezwiązane z jej sferą zawodową, nie może natomiast odpowiadać za swoją działalność „publiczną” wykonywaną w ramach stanowiska sędziowskiego.

Tak więc, zgodnie z tym stanowiskiem, sędzia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie niesłusznego wyroku, a odpowiedzialność tę ponosi ewentualnie Skarb Państwa.

O autorze

Witaj,

nazywam się Jan Górski. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, między innymi w sprawach o zasiedzenie.

Współautorem bloga jest adwokat Michał Górski, doktor nauk prawnych.

Zapraszamy do kontaktu, jak również na naszego drugiego bloga o zasiedzeniu.

adwokat jan gorski odszkodowanie od państwa
guest
3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
rażące naruszenie prawa przez Sąd
21 stycznia 2019 00:53

Jestem zdania jak przedmówca, że Sądy nie starają się być obiektywne w wydawaniu orzeczeń. Bronią osoby, które łamią prawo. Miałem wiele spraw przeciwko oszustom
w sprawach karnych z art. 193 kk o naruszenie miru domowego wobec inwestora oraz o składanie fałszywych zeznań przez biegłego sądowego i inwestora z art.233 par. 1 kk –
sprawy są pozamiatane pod dywan. Sądy nie potrafią ustalić stanu faktycznego a ich orzeczenia są błędne. Za rażące naruszenie prawa przez Sąd można domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa, ale nie jest to łatwa sprawa do wygrania. Sądy bronią własnych interesów i nie widzą własnych błędnych orzeczeń.

pokrzywdzony
pokrzywdzony
16 maja 2018 12:23

Takie usytuowanie prawne sędziego jest w systemie prawa w Polsce archaiczne. Dopóki takie prawo będzie obowiązywać, to niektórzy sędziowie będą ferować wyroki jak dotychczas, bo nie czują bata prawnego wobec swoich błędnych decyzji. Suweren ma g. do powiedzenia, bo cała ta nietykalna kasta i palestra tak robia, żeby zachować status quo! Jest to obrzydliwe, bo często sądy nie bronią pokrzywdzonych, tylko sprawców, bo ci mają kasę i po sprawie.

3
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x