Odszkodowanie od Państwa za szkody powstałe w następstwie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego (cz. II – procedury)

 

W poprzedniej części tego wpisu omówiliśmy podstawowe kwestie związane z możliwością uzyskania odszkodowania za stratę poniesioną w następstwie ograniczeń w czasie stanu klęski żywiołowej, w tym wysokość odszkodowania. W tym wpisie opisujemy procedurę związaną z dochodzeniem odszkodowania

koronawirus odszkodowanie od Skarbu Państwa

fot. pixabay.com

 

Wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa

Po pierwsze, warto wiedzieć, że wniosek o przyznanie odszkodowania za stratę poniesioną w następstwie ograniczeń w czasie stanu nadzwyczajnego składa się do właściwego miejscowo wojewody, a nie do sądu.

Wojewoda wydaje decyzję w sprawie odszkodowania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta jest ostateczna w przedmiocie tego wniosku (nie służy od niej odwołanie). Dopiero na tym etapie przysługuje nam za to prawo do sądu.

Poszkodowany niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, może wnieść powództwo do sądu powszechnego (nie administracyjnego).

Uprzednie wykorzystanie drogi administracyjnej do dochodzenia odszkodowania jest obowiązkowe. Wniesienie powództwa wprost do sądu jest niedopuszczalne: pozew o odszkodowanie wniesiony do sądu w takiej sytuacji podlegał by odrzuceniu z powodu tzw. czasowej niedopuszczalności drogi sądowej.

 

Pozew do sądu – opłata, termin przedawnienia

Dobra wiadomość – pozew w takiej sprawie jest zwolniony od opłaty sądowej.

Zła to z kolei taka, że dla dochodzenia roszczenia o odszkodowanie w takich sprawach przeciwko Skarbowi Państwa ustawa przewiduje krótki termin przedawnienia.

Zgodnie z art. 8 ustawy roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia zniesienia stanu nadzwyczajnego (tu klęski żywiołowej).

Ten wpis został opublikowany w kategorii koronawirus a prawo i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments