Odszkodowanie od Państwa a ograniczenie wolności religii ze względów bezpieczeństwa

Sprawa odszkodowania od Skarbu Państwa dla wyznawcy religii sikhijskiej, któremu podczas kontroli na lotnisku nakazano zdjęcie turbana ze względów bezpieczeństwa

Jak już wiesz, droga Czytelniczko/drogi Czytelniku, podstawą dochodzenia odszkodowania od Państwa jest stwierdzenie niezgodności z prawem działania jego funkcjonariusza (więcej o tym pisałem tutaj: Odpowiedzialność władzy za działanie czy też za zaniechanie?). Zwykle problem sprowadza się do rozstrzygnięcia: czy została naruszona obowiązująca funkcjonariusza norma postępowania, albo nie. Czasami rozstrzygnięcie o tym, jest bardziej skomplikowane.

Przykładem może być sprawa zakończona  wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2014 r., I CSK 439/13. W sprawie tej hindus wyznania sikhijskiego dochodził od Państwa odszkodowania za to, że podczas kontroli na lotniku nakazano mu zdjęcie z głowy turbana. Jego religia zabrania zaś publicznego pojawiania się mężczyźnie z odkrytą głową. Podporządkowanie się nakazowi kontrolerom z lotniska naruszyło jego dobra osobiste w postaci zasad wyznawanej religii, co uzasadnia roszczenie o zasądzenie odpowiedniego odszkodowania (zadośćuczynienia ) od Państwa.

Sąd Najwyższy w tej sprawie uznał, że kontrola bezpieczeństwa na lotnisku zawsze wiąże się z naruszeniem dóbr osobistych pasażera. Żadna osoba nie powinna być dyskryminowana, ani szczególnie uprzywilejowana przy doborze stosowanych wobec niej metod sprawdzających. Jednakże konieczność ochrony takich dóbr osobistych, jak życie i zdrowie obywateli, powoduje, że nie mogą być zwalniani z tego obowiązku ani przedstawiciele określonych grup społecznych, w tym kulturowych, ani wyznawcy żadnej z religii. Zapewnienie bezpieczeństwa lotu jest bowiem dobrem wyższej wartości niż przekonanie religijne pasażera.

W rezultacie Sąd uznał, że działanie kontrolerów lotniska nie było bezprawne, a tym samym powodowi nie należy się odszkodowanie od Państwa za naruszenie jego dóbr osobistych. Warto przy tym wskazać, że do podobnych wniosków doszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Phull przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 35753/03, decyzja z dnia 11 I 2005 r.,

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły o odszkodowaniu, odszkodowanie od państwa orzeczenia i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments