Menu Zamknij

Odszkodowanie od gminy za upadek na chodniku


Kiedy gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek upadku z powodu nieusunięcia z chodnika lodu, śniegu i nieczystości?


Nie tak dawno pisałem na temat tragicznej sprawy dotyczącej zadośćuczynienia od gminy za doznaną krzywdę wynikłą z upadku przykrytego śniegiem konaru na przechodzące chodnikiem małżeństwo.

Tym razem o także przykrych, ale na szczęście nie tak tragicznych w skutkach wypadkach w postaci upadków przechodniów na nieuprzątniętym chodniku. Nie należą one do rzadkości i często kończą się potłuczeniem a nawet złamaniem kończyn. Powstaje wówczas kwestia, kto powinien zapłacić odszkodowanie za poniesioną w takiej sytuacji szkodę: właściciel przylegającej do chodnika nieruchomości, czy też odszkodowanie przysługuje od gminy.

Zasady tej odpowiedzialności za szkodę wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 listopada 2017 r., III  CZP 38/17.

Sąd Najwyższy przyjął, że generalnie odpowiedzialność za szkodę doznaną na skutek nieuprzątnięcia chodnika ponosi właściciel przylegającej do niego posesji. Gminę obciąża zaś wprost odszkodowanie tylko za szkodę doznaną na chodniku, na którym urządziła płatne parkowanie.

Nie oznacza to jednak, że gmina jest zwolniona zupełnie od obowiązku zapłaty odszkodowania za szkodę, za którą odpowiada właściciel przylegającej do chodnika posesji. Sąd Najwyższy uznał, że gminę obciąża także powinność zapłaty odszkodowania, jeżeli zaniedbała  obowiązek nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli posesji. Pracownicy gminy mają bowiem obowiązek sprawdzać stan chodników w mieście i jeśli właściciele przylegających posesji do chodników nie uprzątają ich, występować o ukaranie takich właścicieli mandatami. Tolerowanie przez gminę zaniedbań właścicieli obowiązku sprzątania chodników usprawiedliwia przypisanie gminie odszkodowania za wynikłą stąd szkodę. W takiej sytuacji odszkodowanie za szkodę będzie ponosić gmina i właściciel posesji solidarnie.

Polecam także lekturę wpisów:

O autorze

Witaj,

nazywam się Jan Górski. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, między innymi w sprawach o zasiedzenie.

Współautorem bloga jest adwokat Michał Górski, doktor nauk prawnych.

Zapraszamy do kontaktu, jak również na naszego drugiego bloga o zasiedzeniu.

adwokat jan gorski odszkodowanie od państwa
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x