Menu Zamknij

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie przez nią lokalu socjalnego a współwłasność mieszkania, z którego następuje eksmisja – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., III CZP 92/14,

W naszym prawie obowiązuje zasada o niedopuszczalności eksmisji człowieka ”na bruk”. W związku z tym wyroki orzekające eksmisję lokatorów bezprawnie zajmujących cudzy lokal często nie są wykonywane. Jeżeli właściciel lokalu zajmowanego bezprawnie przez lokatora nie ma możliwości wskazania lokalu, do którego można przekwaterować takiego lokatora, obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego obciąża gminę. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do tego z mocy wyroku, właścicielowi lokalu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od gminy, na podstawie art. 417 k.c.. Wysokość tego odszkodowania z reguły równa się wysokości czynszu, jaki mógłby otrzymać właściciel lokalu za jego wynajem.

W praktyce powstał problem na tle tego odszkodowania od gminy w przypadku, kiedy lokal stanowi współwłasność kilku osób. Wątpliwość polega na tym, czy każda z nich może dochodzić odszkodowania od gminy w całości, a potem rozliczać się ewentualnie z pozostałymi współwłaścicielami, czy też każdy ze współwłaścicieli może dochodzić tylko „swojej” części odszkodowania. Wątpliwość tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z 3 grudnia 2014 r., III CZP 92/14, uznając, że każdy ze współwłaścicieli lokalu może dochodzić odszkodowania od gminy w całości.

guest
3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Henryk
Henryk
6 grudnia 2019 07:29

Wpis Pana adwokata jest nie pełny. Proszę o rozszeżzenia kwestii o lokale z prawomocnym przysądzeni sądowym i i od kiedy właścicielowi przysługuje prawo wystąpienia do gmiy z roszczeniem odszkodowawczym. Pierwszy przypadek sąd przyznał lokal socjalny a w drugim przypadku nie przyznał lokalu socjalnedo ja nie będąc stroną w spraawie a wnosił ja prokurator i nie znzana mi jest treść wyroku. Po nabyciu nieruchomości złożyłem wniosek o eksmisje do komornika i nie wiem od jakiego terminu /daty/ mogę wystąpić z roszczeniem odszkodowawczzym. W pierwszym przypadku pani płaci koszty utrzymania mieszkania a w drugim przypadku/ nie otrzymania lokalu socjalnego/ lokatorka nie reguluje kosztów eksploatacji mieszkani i ja jako właściciel muszę regulować należności abby nie zadłużyć mojego mieszkania. Proszę o zajęcie się tym moim problemem za co będę wdzięczny. Nie stać mnie na pomoc kancelari prawnej. Pozdrawiam Henryk z Gdańska lat 68.

3
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x