Menu Zamknij

Reprywatyzacja – projekt ustawy – zasady dochodzenia rekompensaty (tryb i terminy)

Tryb dochodzenia uprawnień z reprywatyzacji w postaci prawa do rekompensaty jest dwuetapowy. Na etapie pierwszym składa się do wojewody wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Termin do złożenia tego wniosku wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wejścia w życie ustawy. Termin ten ma charakter bezwzględny i nie podlega przywróceniu. Po jego upływie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Uprawniony może złożyć wniosek osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika; wykluczona jest możliwość złożenia wniosku przez kuratora! Do wniosku dołączyć należy szereg dokumentów (dowodów), wykazujących prawo do rekompensaty. Już sama ilość tych dokumentów, wymaganych przez ustawę, wskazuje na to, że samemu uprawnionemu będzie nieraz trudno się z tym uporać i najprawdopodobniej potrzebna będzie pomoc fachowego pełnomocnika.

Dwie uwagi szczegółowe na temat tych dowodów w postępowaniu o rekompensatę. Pierwsza jest taka, że w razie śmierci właściciela nieruchomości, potrzebne będzie stwierdzenie nabycia spadku po nim lub akt poświadczenia dziedziczenia. Nie zawsze w terminie 12 miesięcy uda się przeprowadzić takie postępowanie dotyczące ustalenia spadkobrania, a tym samym dotrzymać terminu do złożenia wniosku reprywatyzacyjnego, dlatego warto już teraz wszcząć postępowania spadkowe i to od razu składając profesjonalnie sformułowany wniosek. I druga – projekt dopuszcza potwierdzenie niektórych okoliczności zeznaniami dwóch świadków, nie będących osobami bliskimi w stosunku do uprawnionego.

Po rozpoznaniu sprawy, wojewoda wydaje decyzję o potwierdzeniu prawa do rekompensaty lub o odmowie jego potwierdzenia. Decyzje te doręcza się wnioskodawcy. W razie decyzji pozytywnej, uprawniony składa w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenie o uznaniu przyznanego mu prawa do rekompensaty.

Uwaga! Niezłożenie tego oświadczenia poczytuje się za zrzeczenie prawa do rekompensaty.

W drugim etapie, wojewoda, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o potwierdzeniu prawa do rekompensaty, wydaje decyzję o ustaleniu postaci prawa do rekompensaty (a więc, czy ma to być zadośćuczynienie pieniężne, zaliczenie na kupno nieruchomości, czy też nabycie obligacji).

O autorze

Witaj,

nazywam się Jan Górski. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, między innymi w sprawach o zasiedzenie.

Współautorem bloga jest adwokat Michał Górski, doktor nauk prawnych.

Zapraszamy do kontaktu, jak również na naszego drugiego bloga o zasiedzeniu.

adwokat jan gorski odszkodowanie od państwa
guest
5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Halina piusinska-ignatowa
Halina piusinska-ignatowa
8 kwietnia 2018 16:48

Witam serdecznie mija sprawa dotyczy dekretu Bieruta.Oboje z bratem staramy się o odszkodowanie po śmierć i naszego ojca my działamy w tej sprawie.Zostala przeze mnie balona decyzja wojewody z roku 1974 i odmowa odszkodowania została uchylona.Obecnie wojewoda zawiesił nasza sprawę ponieważ jak rozumiem 3 spadkobierca się nie zgłasza bo go ta sprawa nie interesuje. Dowiedziałam się z Internetu że nie powinna być zawieszona???Teraz chcemy składać wniosek o wypłatę odszkodowania czy jest taka możliwość że wypłaca nam bez czekania na 3 spadkobierca?

maria
maria
5 listopada 2017 20:58

witam jestem ofiarą dekretu Bieruta , mojemu dziadkowi odebrali nieruchomośc domek 1 rodzinny , staram się o zwrot , napisałam do biura do spraw dekretowych , odpowiedź negatywna , odwołałam się do samorządowego kolegium odwoławczego i spodziewam się odpowiedzi odmownej .szukam adwokata obznajomionego w tych sprawach . mieszkam w Katowicach , posiadam oryginalne dokumenty

5
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x