Ile kosztuje sprawa o odszkodowanie za uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2020] ?

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu obniżenia wartości swojego gruntu w następstwie uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiany. Jakie są opłaty związane z ich dochodzeniem od gminy?

jakie są koszty sprawy o odszkodowanie plan miejscowy

 

Jakie odszkodowanie lub inne roszczenia za uchwalenie lub zmianę mpzp?

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),  właściciel lub użytkownik wieczysty może domagać się od gminy następujących roszczeń z tytułu obniżenia wartości swojego gruntu w następstwie uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiany:

1)odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2)wykupienia nieruchomości lub jej części.

3) Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

 

Ile kosztuje sprawa o odszkodowanie za zmianę lub uchwalenie planu zagospodarowania?

Dochodzone w takich sprawach odszkodowanie od gminy podlega zróżnicowanym opłatom, w zależności od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia. Jeżeli wartość ta nie przekracza 20.000 zł. odszkodowania,  obowiązują opłaty według zasad ogólnych, czyli przykładowo:

Od wartości ponad 4000 zł do 5.500 zł – opłata w kwocie 400 zł;

Od wartości ponad 7.500 zł do 10.000 zł – opłata w kwocie 500 zł;

Od wartości ponad 10.000 zł do 15.000 zł. – opłata w kwocie 750 zł;

Od wartości ponad 15.000 zł. do 20.000 zł. – opłata w kwocie 1000 zł.

 

Jaka opłata od pozwu za odszkodowanie za uchwalenie lub zmianę mpzp? – c.d.

Mam dobrą wiadomość dla osób, w przypadku których wartość roszczenia z tytułu obniżenia wartości swojego gruntu w następstwie uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiany jest wyższa od 20.000 zł.

Znowelizowana w 2019 roku ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje, że w sprawie o odszkodowanie z tytułu  obniżenia wartości gruntu w następstwie uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiany od wartości ponad 20.000 zł. pobiera się opłatę stałą w wysokości 1.000 zł. (Art. 13b. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Ustawodawca przewidział to korzystne rozwiązanie analogicznie do wcześniejszego rozwiązaniach w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne – art. 13a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Należy żałować, że zasada ta nie obejmuje innych spraw związanych z dochodzeniem odszkodowania od gminy lub Skarbu Państwa, w tym spraw związanych z szeroko rozumianą reprywatyzacją tam, gdzie należy się odszkodowanie spadkobiercom byłych właścicieli.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły o odszkodowaniu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments