Menu Zamknij

Dlaczego warto stawiać zarzuty do opinii biegłych sądowych

 

W sprawie o wysokie odszkodowanie dot. bezprawnego przejęcia nieruchomości w ramach tzw. reformy rolnej z 1944 r. udowodniliśmy błąd w opinii biegłego rzeczoznawcy na prawie 100 tys. złotych.

 

Opinia biegłego rzeczoznawcy w sprawach o odszkodowanie

Zgodnie z art. 278 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego:

W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

W sprawach przeciwko Skarbowi Państwa (gminie) zdarza się bardzo często, że pozwany organ kwestionuje wysokość odszkodowania podaną w pozwie. Wtedy to sąd zazwyczaj powołuje biegłego rzeczoznawcę majątkowego z listy biegłych prowadzonych przez Sąd Okręgowy.

Przykład: w sprawach z zakresu gruntów warszawskich (dekretu Bieruta) dotyczących odszkodowania za niezgodną z prawem odmowę zwrotu nieruchomości (a dokładniej odmowę ustanowienia prawa własności czasowej/użytkowania wieczystego) biegły ma ustalić wartość nieruchomości według:

  • stanu nieruchomości (np. zabudowań) na dzień wydania bezprawnej decyzji
  • obecnych cen rynkowych takiej nieruchomości

A zatem, biegły ma za zadanie ocenić, jaka obecnie byłaby wartość nieruchomości warszawskiej, gdyby w dalszym ciąg jej stan (zabudowania itd.) był taki sam, jak w momencie wydawania „uchylonej” decyzji odmownej o zwrocie (często te pierwotne decyzje były wydawane jeszcze w latach 40./50. ubiegłego wieku).

 

Co robić, gdy opinia biegłego sądowego jest niekorzystna?

Niestety, zdarza się, że wartość wyliczonej w ten sposób przez biegłego szkody jest niższa niż ta wyliczona przez poszkodowanego (powoda). Dlatego w pierwszym rzędzie istotne jest dokładne i rzetelne przeanalizowanie wysokości kwoty odszkodowania możliwej do skutecznego dochodzenia w sądzie – przy bardziej skomplikowanych/większych sprawach przydatnym jest nieraz zamówienie prywatnej opinii biegłego (w przypadku wygranej spraw można wnosić o zasądzenie kosztów jej sporządzenia – por. wpis pt. Koszty prywatnej opinii biegłego rzeczoznawcy – Uchwała Sądu Najwyższego)

Ponadto kwestionowane mogą być założenia metodologiczne biegłego (np. przyjęta metoda wyceny).

Wreszcie, trzeba szczegółowo analizować opinie pod kątem innych błędów, w tym rachunkowych. W toczącej się sprawie o wysokie odszkodowanie dot. bezprawnego przejęcia nieruchomości w ramach tzw. reformy rolnej z 1944 r., po szczegółowej analizie kilkudziesięciostronnicowej wyceny, adw. Jan Górski zwrócił m.in. uwagę na błąd w opinii biegłego rzeczoznawcy na prawie 100.000 złotych. (dotyczył on błędnie przyjętego średniego zakresu współczynnika lokalizacji znacjonalizowanej nieruchomości). W swoim piśmie stanowiącym odpowiedź na nasze zarzuty do opinii biegły przyznał nam rację:

zadośćuczynienie nacjonalizacja adwokat dekret Bieruta grunty rolnezarzuty do opinii biegłego odszkodowanie od skarbu Państwa dekret Bieruta

Wniosek –kontrola najwyższą formą zaufania 😉

 

Więcej o kosztach sprawy sądowej można także poczytać we wpisie pt. Odszkodowanie od Skarbu Państwa (gminy, powiatu) – ile kosztuje sprawa sądowa?

 

 

 

O autorze

Witaj,

nazywam się Jan Górski. Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, między innymi w sprawach o zasiedzenie.

Współautorem bloga jest adwokat Michał Górski, doktor nauk prawnych.

Zapraszamy do kontaktu, jak również na naszego drugiego bloga o zasiedzeniu.

adwokat jan gorski odszkodowanie od państwa
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Potrzebujesz pomocy? Zostaw komentarz!x