Adwokat Jan Górski w mediach 5/5 (1)

Zapraszam do zapoznania się z programami telewizyjnymi, radiowymi oraz innymi mediami, w których występuję w charakterze eksperta:

 

Audycja „Patrz na prawo” w Programie Pierwszym Polskiego Radia (12.05.2018) – „Zajęcia komornicze – co wolno komornikowi?”

Ze strony audycji:

Pensja, emerytura, renta to dochody łatwe do zajęcia przez komornika, ale nie w całości. Ile więc komornik może z nich zabrać?

Mecenas Jan Górski wyjaśnia, że sumy, jakie komornik może zająć w przypadku pensji są określone w Kodeksie pracy. – Jeśli komornik zajmuje pensję na potrzeby alimentów, wtedy może zająć 60 procent pensji – wyjaśnia prawnik. Jeśli na inne potrzeby, wtedy prawo dopuszcza zajęcie połowy poborów, ale na koncie dłużnika musi zostać suma równa płacy minimalnej.

A jak jest w przypadku umowy o dzieło i umowy zlecenia? Czy można zająć jednorazową wpłatę, albo świadczenia z pomocy społecznej? Czy można zająć konto np. jednoosobowej działalności gospodarczej? Posłuchaj całości rozmowy.

Link do audycji: Zajęcia komornicze – co wolno komornikowi? – „Patrz na prawo” 16.06.2018.

 

Audycja „Patrz na prawo” w Programie Pierwszym Polskiego Radia (12.05.2018) – „Czym jest renta dożywotnia?”

Ze strony audycji (https://www.polskieradio.pl/7/5590/Artykul/2119017,Czym-jest-renta-dozywotnia):

Renta dożywotnia za nieruchomość jest jedną z możliwości uzyskania dodatkowych, comiesięcznych pieniędzy w zamian za rezygnację ze swojego prawa własności do nieruchomości. Często mylona jest z hipoteką odwróconą jednak możemy zauważyć znaczące różnice. Jakie?

O ile przy hipotece odwróconej, osoba która się na nią zdecydowała pozostaje właścicielem nieruchomości aż do swojej śmierci, to przy rencie już z chwilą podpisania umowy właścicielem nieruchomości staje się instytucja finansowa.

– Warto zwrócić uwagę, że umowa o rentę dożywotnią nie jest jako taka uregulowana w Kodeksie cywilnym. Z jednej strony opiera się ona na ogólnych regulacjach o rencie, które są zapisane w Kodeksie cywilnym, a z drugiej strony na zasadzie swobody umów, którą przewiduje Kodeks Cywilny. W związku z tym, że nie ma ustawowej regulacji, istnieje duża dowolność w konstruowaniu tych umów – mówi mecenas Jan Górski. 

W jaki sposób ustalana jest wysokość dożywotniej renty? Co jeśli fundusz wypłacający dożywotnią rentę zbankrutuje? Zapraszamy do wysłuchania całej audycji. 

Link do audycji: „Czym jest renta dożywotnia?” – „Patrz na prawo” 12.05.2018

 

Audycja „Patrz na prawo” w Programie Pierwszym Polskiego Radia (17.02.2018) – Umowa dożywocia – dom bez konieczności brania kredytu”

Ze strony audycji (https://www.polskieradio.pl/7/5590/Artykul/2119017,Czym-jest-renta-dozywotnia):

Dożywocie to przewidziana przez prawo umowa, w której właściciel nieruchomości pozbywa się jej na rzecz innej osoby w zamian za zapewnienie mu dożywotniego utrzymania.

Oznacza to, że gdy nie ma innych zapisów w umowie, nabywca nieruchomości zobowiązany jest przyjąć tego, który mu ją przekazał jako swojego domownika. – Ta umowa może dotyczyć wyłącznie własności nieruchomości. Obowiązki nabywcy nieruchomości można zmieniać – rozszerzać albo zawężać. W wyjątkowych sytuacjach sąd może rozwiązać tę umowę – wyjaśnił mec. Jan Górski.

Nabywca nieruchomości powinien dostarczyć dożywotnikowi m.in. wyżywienie i ubranie. Zobowiązany jest również do zapewnienia odpowiedniej pomocy i opieki w chorobie, a także do opłacenia pogrzebu. Zdarza się, że tzw. dożywotnik w praktyce nie może liczyć na opiekę, a nawet jest krzywdzony przez tę drugą osobę.  

Jakie rozwiązanie przewiduje prawo, gdy nabywca nieruchomości jest osobą niepełnosprawną i sam wymaga opieki? Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.

Link do audycji: „Patrz na prawo” 15.02.2018 – umowa dożywocia 

Audycja „Jakim prawem” w Polskim Radiu 24 (19,02,2018) – Czym jest upadłość konsumencka?”

Ze strony audycji:

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które z pewnych, nieumyślnych powodów, stały się niewypłacalne. Daje możliwość spłacenia części swoich zobowiązań, umorzenia pozostałych i, niejednokrotnie, rozpoczęcia nowego życia. O tym, kiedy można o nią wnioskować, mówił w audycji Jakim Prawem mec. Jan Górski.

Jak wyjaśnił mec. Jan Górski, jeśli istnieją szanse na to, że w bliskiej perspektywie czasowej mogłaby się poprawić sytuacja finansowa danej osoby to warto wówczas spróbować rozmów z bankiem, w którym ma się zobowiązania.

– Banki są niekiedy skłonne do pewnych ustępstw zwłaszcza gdy niewypłacalność nie jest zawiniona. Bank mógłby np. udzielić wakacji kredytowych czy wypłacić spłatę kredytu – tłumaczył mec. Górski.

Dodał, że inaczej wygląda sytuacja gdy nie ma perspektywy, by stan niewypłacalności mógł ulec poprawie. – W takiej sytuacji lepiej złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Ustawodawca przewidział, że jeśli ktoś przez co najmniej 3 miesiące nie realizuje swoich zobowiązań to domniemuje się, że mamy do czynienia z trwałą niewypłacalnością. To z kolei jest już przesłanką konieczną do tego, by ogłosić upadłość – podsumował gość.

Więcej w całej rozmowie.

Gospodarzem audycji była Anna Grabowska.

Link do audycji: „Jakim prawem” – upadłość konsumencka 19.02.2018

Program „Twoje Sprawy” w TVP 3 Warszawa (7.11.2017 r.)

Sprawa dotyczy odzyskania lasu znacjonalizowanego w okresie PRL-u. Spadkobiercom właścicieli (którzy zginęli tragicznie w czasie II wojny światowej) udało się unieważnić decyzję nacjonalizacyjną, ale Lasy Państwowe wniosły sprawę o zasiedzenie, którą wygrały w I instancji.

Wypowiadałem się w charakterze eksperta o problematyce zasiedzenia przez Skarb Państwa bezprawnie przejętych nieruchomości. Wskazałem, że kluczowe znaczenie w tej kwestii ma uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2007 r., sygn. III CZP 30/07. Zgodnie z tą uchwałą Skarb Państwa może zasiadywać nieruchomość, którą uzyskała w drodze tzw. władztwa publicznego (w tym przypadku – decyzji nacjonalizacyjnej). Jednocześnie sędziowie Sądu Najwyższego wskazali, że okres zasiedzenia nie biegnie, jeżeli właściciel nie mógł skutecznie dochodzić wydania nieruchomości (a więc jeżeli on lub jego spadkobiercy nie mieli realnych szans na skuteczne odzyskanie przejętego mienia). 

Komentując omawianą sprawę zwróciłem uwagę, że, w moim przekonaniu, z uwagi na fakt, iż w okresie PRL-u w praktyce nie dochodziło do zwrotu tak dużych powierzchni lasu (ok. 25 ha), można mówić o braku realnych szans na wydanie nieruchomości (zgodnie ze wspomnianą uchwałą Sądu Najwyższego), a tym samym o zawieszeniu biegu zasiedzenia.

Link do audycji: http://warszawa.tvp.pl/34724222/07112017 (występuję od 00:05:30)

Program „Interwencja” w programie POLSAT (25.11.2014)

Sprawa dotyczyła oszustwa ze strony pracownika „Open Finance”, który dla dokonywania przelewów oszczędności wskazywał klientom swoje prywatne konto zamiast konta firmy.  Ja reprezentowałem  poszkodowane osoby w postępowaniu cywilnym, a mec. Mariusz Stelmaszczyk był pełnomocnikiem pokrzywdzonych w sprawie karnej prowadzonej przeciwko oskarżonemu pracownikowi.

Dzięki złożonemu przeze mnie sądowemu pozwowi i nagłośnieniu sprawy w programie „Interwencja”, udało się zawrzeć z „Open Finance” ugody sądowe, na mocy których „ Open Finance” zapłaciło całość odszkodowania za udokumentowane straty moich Klientów.

Link do audycji: Interwencja Polsat Open Finance 25.11.2014

(w celu obejrzenia wideo niezbędne jest aktywowanie wtyczki Adobe Flash Player)

 

***

Oprócz tego zachęcam do zapoznania się z moim profilem eksperckim na stronie Infor.pl

Tam też można zapoznać się z moimi artykułami:

Założenia projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej

Niemożność dochodzenia przez właściciela zwrotu nieruchomości od Skarbu Państwa, przyczyną zawieszenia biegu zasiedzenia

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn

Podobał Ci się artykuł? Doceń naszą pracę i wystaw ocenę (5 gwiazdek - bardzo dobry). Dziękujemy!